Startsida

Bergströms Service är ett konsultbolag inom arbetsmiljö och byggjuridik. Uppdrag utförs på konsultbasis i främst Västernorrland med omnejd. Vänligen kontakta Daniel Bergström vid frågor.

Kontrollansvarig (PBL)

Kontrollansvarig (PBL, N-Klass SC0424-17) utför uppdrag i Västernorrland. kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig måste enligt Plan & Bygglagen  ingå i de flesta byggnationer. Kontrollansvarig ingår som en oberoende resurs med uppgift att kontrollera att kontrollplan, gällande bestämmelser, villkor för åtgärder samt att nödvändiga kontroller finns/utförs. Kontrollansvarig är därmed en rådgivande resurs för byggherre och en oberoende kontrollant för byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig bör hjälpa byggherre med att:

  • välja entreprenörer och upprätta avtal
  • vara kontrollant (utanför entreprenörers egenkontroll) vid besök
  • Informera om konsumenttjänstlagens krav (ex via ABs 09)
  • bistå vid besiktning och följa upp handlingsplan
  • påtala att fel blir noterade
  • se till att byggherre inte betalar för mycket
  • Driva krav mot entreprenör och försäkringsbolag.

Vad som avtalas är helt beroende på önskemål från byggherre.

Byggarbetsmiljösamordnare (AML/PBL)

Byggarbetsmiljösamordnare kan anlitas som extern konsult. Kontakta oss för vidare information då uppdragets art måste definieras innan vidare avtal.

AML: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), är den föreskrift som definierar lagkrav för byggarbetsmiljösamordnare.

Standardavtal definierar entreprenadform och vad BAS ska göra i detta uppdrag. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) arbetar normalt med följande:

§11-12b BAS-P Samordnar tillämpningen av arbetsmiljöreglerna för såväl byggskedet som brukandet av byggnad eller anläggning.
Det gäller även arbetsmoment som ska utföras och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.

BAS-P ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen, samordnar planering & projektering för byggherre, upprättar arbetsmiljöplan och utarbetar slutdokumentation.

§13-16 BAS-U samordnar riskanalys, följer upp tidsplanering och dess risker, definierar samordning mellan entreprenörer, arbetsmetoder, arbetsutrustning, intrång, skydd och skyddsutrustning.