Arbetsmiljöingenjör (AML)

Arbetsmiljöingenjör utför i nuläget uppdrag via Feelgood företagshälsovård i Härnösand

Arbetsmiljöingenjör är en rådgivande expert i arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2001:1 §12 .  Som expert inom SAM, systematisk arbetsmiljö, är arbetsmiljöingenjör också en juridisk rådgivare i hantering av inspektionsärenden från Arbetsmiljöverket.

Några uppdrag som arbetsmiljöingenjör utför:

  • Riktade undersökningar av arbetsmiljörisker (kvartsdamm, kemiska risker, styrén m.m.) i samarbete med Arbetsmiljömedicin (AMM)
  • Skydd och riskanalys: Arbetsmiljöingenjör medverkar vid skyddsrondningar och agerar då som skyddsombudets oberoende resurs för tips, råd och förbättningar.
  • SAM: arbetsmiljöingenjör genomför oberoende revision / integration av lagstadgad arbetsmiljödokumentation hos förvaltningar & företag.
  • Utbildningar: Arbetsmiljöingenjör håller utbildningar i BAM (Bättre arbetsmiljö), SAM (Systematisk arbetsmiljö), OSA (Organisatorisk & Social arbetsmiljö) och MTO (Människa, teknik & organisation).