Produkter

Med expertis av arbetsmiljösystem och överliggande ISO har vi färdiga paketlösningar för företag.

Audit och slutlig certifiering görs i samarbete med anslutna kontrollorgan (ISO-revisor eller likvärdig).


Det nya arbetsmiljösystemet!

ISO 45001

En ny ISO standard för arbetsmiljö finns på plats sedan maj 2018! Standard ersätter SAM/OHSAS 18001 fram till 2021 och får därmed stor inverkan på de organisationer som jobbar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete och kvalitetssäkring enligt ISO-metoden.  Läs mer om det senaste på SIS.

Att utveckla ett kvalitetssäkrat system från grunden är ett stort arbete. Vi har därför en färdig, digital version av SS-ISO 45001 (Svensk text) vilket kan integreras på dator, server eller molntjänst. Ni kan därefter lätt föra över befintliga underlag i ett mappsystem som kvalitetssäkrats.

Kontakta oss för mer information.


 

SAM: Systematiskt arbetsmiljö ( AFS 2001:1 )

Har Arbetsmiljöverket varit hos er och påpekat att nuvarande rutiner brister? Är det dags att uppdatera de gamla pärmarna? Växer företaget så det knakar och arbetsmiljöarbetet står still?

SAM-Online är en paketlösning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta paket är ett färdigt system för SAM i enlighet med arbetsmiljöverkets förordningar och rekommendationer.

Kontakta oss för mer information.