Produkter

Med expertis av arbetsmiljösystem och överliggande ISO har vi modul-färdiga paketlösningar för detta, både som återförsäljare och med egna produkter. Vi kan utveckla systemlösningar för just de behov som ert företag behöver fylla vilket skapar optimalt resultat till minimal kostnad. Audit och slutlig certifiering görs i samarbete med anslutna kontrollorgan (ISO-revisor eller liknande).


Occupational Health and Safety Assessment Series

För arbetsmiljöarbete finns ingen ISO-standard, men en standard enligt OHSAS 18001 (Occupational health and safety management system) som följer samma arbetsgång som ISO 9001 och ISO 14001. Fördelen men OHSAS 18001 gentemot andra sätt att styra arbetsmiljö är att den drar nytta av möjligheter till att samverka mellan olika delar i organisationen. Är organisationen certifierad enligt ISO 9001 eller ISO 14001 finns redan en struktur att bygga på som gör implementeringen av OHSAS 18001 enklare.

Klicka på knapp för vidare information.


ISO 45001

En ny ISO standard för arbetsmiljö är under framtagning inför 2018. Den kommer att ersätta OHSAS 18001 och därmed får stor inverkan på de organisationer som jobbar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Läs mer om det senaste på SP Sverige (RI.SE)

ISO-Online är under utveckling och kommer att släppas som färdigt ramverk när standarden är fullt fastställd.

Klicka på knapp för vidare information.


 

SAM: Systematiskt ArbetsMiljö ( AFS 2001:1 )

SAM-ONLINE är en paketlösning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta paket är ett färdigt system för SAM i enlighet med arbetsmiljöverkets förordningar och rekommendationer.

Klicka på knapp för vidare information.