Tjänster

Bergströms Service är en konsultfilial inom arbetsmiljö och byggsamordning.
Våra tjänster:

Kontrollansvarig:  utför uppdrag för dig som byggherre  (oberoende part till entreprenör & byggnadsnämnd). Läs mer>

BAS-P/U:  utför uppdrag för dig som byggherre för mindre generalentreprenader (som oberoende projektör). Läs mer>

Ritningar & Visualisering:  Vi framställer ritningsunderlag för nybyggnationer, kompletteringar, 3D-visualisering samt designvisualisering. Läs mer>

Innemiljöutredningar: Med lång erfarenhet följer vi SWESIAQ:s rutin för att utreda BRO – byggnadsrelaterad ohälsa – för arbetsgivare & fastighetsägare.
Läs mer>

Kontakta oss för frågor.