BAS-P/U (AML/PBL)

Byggarbetsmiljösamordnare kan anlitas som extern konsult. Kontakta oss för vidare information då uppdragets art måste definieras innan vidare avtal.

AML: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), är den föreskrift som definierar lagkrav för byggarbetsmiljösamordnare.

Standardavtal definierar entreprenadform och vad BAS ska göra i detta uppdrag. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) arbetar normalt med följande:

§11-12b BAS-P Samordnar tillämpningen av arbetsmiljöreglerna för såväl byggskedet som brukandet av byggnad eller anläggning.
Det gäller även arbetsmoment som ska utföras och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.

BAS-P ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen, samordnar planering & projektering för byggherre, upprättar arbetsmiljöplan och utarbetar slutdokumentation.

§13-16 BAS-U samordnar riskanalys, följer upp tidsplanering och dess risker, definierar samordning mellan entreprenörer, arbetsmetoder, arbetsutrustning, intrång, skydd och skyddsutrustning.