Innemiljöutredare

Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder ofta en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna. Osäkerheten har skapat en mark­nad för mindre kunniga eller oseriösa konsulter som erbjuder olika typer av undersök­ning­ar som kan vara mer eller mindre meningslösa.

Med lång erfarenhet följer vi SWESIAQ:s rutin för att utreda BRO – byggnadsrelaterad ohälsa – för arbetsgivare & fastighetsägare.
Vi kan, utifrån ett stort antal utredningar vilka granskats av exempelvis Arbetsmiljöverket och Miljökontor, gå i god för kvalité från start till mål!