Kontrollansvarig (PBL)

Kontrollansvarig (PBL, N-Klass SC0424-17) utför uppdrag i Västernorrland. kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig måste enligt Plan & Bygglagen  ingå i de flesta byggnationer. Kontrollansvarig ingår som en oberoende resurs med uppgift att kontrollera att kontrollplan, gällande bestämmelser, villkor för åtgärder samt att nödvändiga kontroller finns/utförs. Kontrollansvarig är därmed en rådgivande resurs för byggherre och en oberoende kontrollant för byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig bör hjälpa byggherre med att:

  • välja entreprenörer och upprätta avtal
  • vara kontrollant (utanför entreprenörers egenkontroll) vid besök
  • Informera om konsumenttjänstlagens krav (ex via ABs 09)
  • bistå vid besiktning och följa upp handlingsplan
  • påtala att fel blir noterade
  • se till att byggherre inte betalar för mycket
  • Driva krav mot entreprenör och försäkringsbolag.

Vad som avtalas är helt beroende på önskemål från byggherre.