Ritningar & Visualisering

Beställer ni modulfärdiga eller prefabricerade hus medföljer normalt A-ritningar (Arkitektritningar) samt vissa K-ritningar (Konstruktionsritningar för el, vvs m.m.). Oavsett  detta brukar dock nya ritningar behöva framställas eller kompletteras för exempelvis bygglovets situationsplan.

Vi framställer ritningsunderlag för nybyggnationer, kompletteringar, 3D-visualisering samt designvisualisering. Vi gör normalt detta till en lägre kostnad än specialiserade arkitektfirmor och byggföretag.

Kontakta oss för frågor.