F.C.M: Föreningen för kung Chulalongkorns Minne.

F.C.M. är den intresseorganisation som ligger bakom i stort sett allt som har med kung Chulalonkorn's minne att göra. I dagsläget (2009) är Siriporn samt Sommai Pongrugthai (grundarna) djupt involverade i det Buddhistiska meditationscentret och tillika templet som har startats i Bispgården.

Phongruthai Norrbacken


F.C.M. är en frivillig organisation som främjar utvecklingen av Buddhismen i Sverige samt H.M. Chulalongkorns minne.

Vill du vara med och hjälpa till? Lämna då gärna en liten donation genom att klicka på knappen nedan (PayPal). Pengarna går oavkortat till F.C.M:s förening och används främst till upprustningen av meditationscentret Norrbacken.
Templet är öppet för alla under sommaren (Juni-Augusti). Vanligtvis är Buddhistiska munkar på plats, vilka ger de grundläggande introduktionerna för både stillhet och insikt genom meditation.
Ytterligare information om kurser, föreläsningar och studiebesök för intresserade kommer att läggas upp allt eftersom.

click here

CALENDAR / KALENDER:


ARTIKEL: HISTORIEN OM F.C.M.

Historik om FCM.

Denna artikel är skapad av Tage Levin - ordförande i STCC - och beskriver ingående bakgrund och detaljer om hur F.C.M. och Thaipaviljongen kom till. Olika versioner har dykt upp under årens lopp, och jag tar gärna emot liknande artiklar om deras sanningshalt kan bekräftas. MVH/Daniel Bergström, webmaster

INFORMATION

(Denna sida)

Sommai Pongrugthai kom år 1973 tillsammans med sin hustru Siriporn till Sverige och Uppsala för att studera och arbeta. För dem är Kung Chulalongkorn Thailands store kung som lade grunden till det moderna Thailand och räddade landet från de rovgiriga kolonialmakterna. De har med starkt känsloengagemang och stora arbetsinsatser inspirerat både thailändare och svenskar till att förverkliga drömmen om ett minnesmärke över Kung Chulalongkorns besök i Utanede.

- Vi ville bygga ett minnesmärke för Kung Chulalongkorn för att han är vår älskade och mäktige kung för thaifolket, säger Sommai och Siriporn. Hans arbete för landet är så stort att thaifolket aldrig kommer att glömma honom. När vi hittade Kung Chulalongkorns väg år 1983 blev vi mycket förvånade, stolta över kungen, men själva som thailändare i Sverige. Den upplevelsen ledde till idén att bygga en thailändsk paviljong nära vägen för att hylla och sprida historien om kungen och Thailand. Paviljongen visar också en del av vår unika thailändska konst och kulturen och blir nu en viktig träffpunkt för thailändare från hela Norden. När den thailändske doktoranden Nathee Srinopphakun kom till Lantbruksuniversitetet i Ultuna utanför Uppsala år 1975 frågade han Sommai Pongrugthai: "Är det verkligen sant, ryktet som säger att det ska finnas en väg döpt efter Kung Chulalongkorn någonstans i norra Sverige?" Nyfikenheten var väckt. Nästa thailändske doktorand vid Lantbruksuniversitetet, Annop Kunavongkrit, och thailandaren Nitti Rattana La-Ong från Stockholm, tog tag i saken. De hittade vägen tidigt på sommaren 1983 och i juli 1983 reste tre thailändska familjer i tre bilar till Utanede. Där fanns bland annat Annop, ambassadsekreteraren Sanit Chomchan och Sommai och Siriporn Pongrugthai. Sanit Chomchan uppdrog till Sommai att ordna en vägskylt med text även på thailändska till 100-årsjubiléet av kungens besök som skulle infalla år 1997.

Sommaren 1992 gjorde familjen Pongrugthai en långresa norrut till Nordkap tillsammans med två vördade thailändska munkar. De åkte på sin väg norrut direkt till Utanede för att beskåda "Kung Chulalongkorns väg". Den vackra sommardagen den 16 juni, den trolska vägen utför nipan och vattenblänket vid Edset inspirerade sällskapet. Sommai sa: "Här måste vi bygga en thailändsk paviljong till minne av Kung Chulalongkorns besök!" Sommai knackade på porten till ett stort rött timmerhus vid vägen. Dörren öppnades av Anders Lundström som också var och är markägare och jordbrukare i området. "Kan jag få en bit mark av dig för att bygga en thailändsk paviljong till minne av kungens besök", frågade Sommai? "Javisst", svarade Anders utan att tveka. Han berättade dessutom att hans morfarsfar "Holmsta-Jonke", Jonas Eriksson, varit en av de kuskar som kört det kungliga sällskapet från Bispgården till ångbåtsstationen vid Edset. Hans morfars syster "Holmsta-Anna", Anna Eriksson 11 år, hade också plockat en bukett näckrosor som hon med en djup nigning hade överlämnat till Kung Chulalongkorn. "Det här var en märklig dag,"sa Siriporn.

I juli 1992 kom en stor dansgrupp från Kampheangpet till Stockholm för att delta i den internationella dansfestivalen i Rättvik. De hade en ledig dag före Rättvik och två efter festivalen. Den thailändske ambassadören Chaiya Chindawong bad Sommai om hjälp att fylla ut de lediga dagarna. Det blev en stor succé för gruppen i Celsiusskolans aula i Uppsala och hela 12 000 kronor samlades in till den planerade paviljongen i Utanede. Gruppens tolk och guide var Srinual "Sissi" Phumsuko-Laxing från Göteborg. Hon hade läst i en thailändsk tidning om "Kung Chulalongkorns väg". Sommai berättade om sitt besök veckan dessförinnan i Utanede och om Anders Lundströms löfte om en bit mark för en paviljong. Efter festivalen tog Sissi med sig dansgruppen till Utanede och Hammarstrand på kommunens inbjudan och sponsrade av Vattenfall. Nu hade intresset för den planerade paviljongen blivit stort hos thailändarna i Sverige. Många hade länge samlat in uppgifter och material om kungens vistelse i Sverige år 1897. Den 1 maj 1993 bildades "Föreningen för Chulalongkorns minne (FCM)" med Sommai Pongrugthai som ordförande. Nu kunde arbetet för att förverkliga drömmen om en thailändsk paviljong till Kung Chulalongkorns ära börja på allvar.

Den 24 juni 1993 träffades ett arrendeavtal för paviljongen på Utanede 3:105 mellan Vattenfall och FMC. Hos den thailändska ambassadören i Stockholm träffades den 25 oktober 1993 representanter för thailändska Fine Arts Department i Bangkok, FMC och Ragunda kommun. Fine Arts Department lovade 10 miljoner Bath till paviljongens takdekorationer. Ragunda kommun försäkrade i ett brev till Thailands ambassad den 9 mars 1994 att den tar ansvar för paviljongens skötsel och underhåll och privata insamlingar startade i Thailand och fortsatte i Sverige. I oktober 1994 avreste den stora "Ragunda Cultural Group" till Thailand för sin bejublade turné. Därmed visade Sverige och Ragunda det fanns ett engagemang för Kung Chulalongkorn även på svensk sida. FCM organiserade och skaffade sponsorer för gruppen på 54 personer, ett värde som Sommai uppskattar till cirka 3 miljoner svensk kronor. Efter överläggningar mellan Sommai och general Jedtha Thanajaro om hjälp till finansiering kom det in sju miljoner svenska kronor och 100 guldmedaljonger för försäljning till nytta för projektet.

Grunden var lagd för den häpnadsväckande framgångssaga som nu kan beskådas i fysisk form i östjämtska Utanede. Här samlas nu tusentals thailändare och svenskar för att fira årsdagen av kungens besök den 19 juli. Sommartid speglas den vackra thailändska paviljongen i dammens vattenyta, vintertid blänker rimfrosten i de gyllene drakarna på takutsprången. Det är unikt i Europa att på detta sätt få en glimt av den uråldriga och högstående thailändska kulturen. Sommai Pongrugthai har tillsammans med Karin Lundström skrivit en bok om kungens resa år 1897 "Tillbakablick… Kung Chulalongkorns resa i Sverige". Boken är på två språk, både thailändska och svenska. Utan engagemang reser sig inga byggnader, utan thailändska eldsjälar hade ingen thailändsk paviljong blivit uppförd i Utanede!

Tage Levin

Själva byggandet av paviljongen finn HÄR. Där kan du läsa om perioden mellan 1993-1999, de år då paviljongen skapades.